شبیه سازی مقالات مهندسی

در این بخش شبیه سازی و آموزش مقالات مختلف قرار داده می شود. بر دانلود مقاله مورد نظر به انتهای همین صحفه مراجعه کنید. به عنوان مقاله و نرم افزار شبیه سازی شده دقت کنید.


مقاله اول

عنوان:

Synchronization of two different chaotic systems using novel adaptive fuzzy sliding mode control

محتوا: فایل مقاله + ویدیوی آموزشی + فایل متلب


مقاله دوم

عنوان

State-of-charge optimising control approach of battery energy storage system for wind farm

محتوا: فایل مقاله  + فایل متلب


مقاله سوم

عنوان

Distributed Model Predictive Load Frequency Control of Multi-area Power System with DFIGs

محتوا: فایل مقاله  + فایل متلب


مطالعه بیشتر