سیستم های دیجیتال۱

آموزش سیستم های دیجیتال ۱ (مدار منطقی)

سیستم های دیجیتال یکی از دروس پایه برای الکترونیک و مدارات دیجیتال می باشد. با یادگیری اصول پایه در این درس میتوانید مدارات خود به به صورت دیجیتالی پیاده سازی کنید. در الکترونیک مدرن سیستم های دیجیتالی به سرعت در حال رشد می باشد با یادگیری برنامه نویسی آی سی های برنامه پذیر می توانید بسیاری از مدارت خود را به آسانی پیاده سازی کنید. مدارات این درس در آی سی های FPGA  قابل پیاده سازی می باشد. لازم به ذکر است که سرعت مدارت پیاده سازی شده با این روش قابل مقایسه به روشهایی مثل استفاده از آردینو و … نمی باشد. در این رویکرد، شما برنامه نویسی نمیکنید بلکه خود مدار را می سازید. این مجموعه در حال تکمیل شدن است و به زودی  برنامه های VHDL و شبیه سازی در متلب و   ISE  نیز توسط همکاران پژوهشی-آموزشی سیم رف اضافه خواهد شد..


جلسه اول:

موضوع: مقدمه ای بر جبر بولی، مرور اصول اساسی

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۷۵MB


جلسه دوم:

موضوع: مینترم ها، ماکسترم ها، جدول درستی، گیت های منطقی، طراحی یک مدار ساده.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۱۱۰MB


جلسه سوم:

موضوع: مقدمه بر جدول کارنو، نمایش ترمهای مینترها در جداول کارنو، تبدیل عبارات جبری به مینترم در جدول کارنو.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۷۵MB


جلسه چهارم:

موضوع: ساده سازی با جدول کارنو و حل چند مثال.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۱۰۶MB


جلسه پنجم:

موضوع: خطای انتشار تاخیر و حل برخی خطاها با جدول کارنو، ساده سازی کویین-مک گلاسی QM

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۱۰۲MB


جلسه ششم:

موضوع: مدارات ترکیبی، جمع کننده، تفریق کننده، دیکدر،انکدر و حل چند مثال.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۱۰۶MB


جلسه هفتم:

موضوع: مالتی پلکسر، دی مالتی پلکسر، مقایسه گرها و سون سگمنت.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۱۱۲MB


جلسه هشتم:

موضوع: مقدمه ای بر آی سی های برنامه پذیر، بررسی آی سی های PLA، PROM  و PAL.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۵۳MB


جلسه نهم:

موضوع: مقدمه ای بر مدارات ترتیبی، معرفی واحد حافظه و فلیپ فلاپ ها، حل یک مثال از طراحی و پیاده سای مدارات ترتیبی.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۷۴MB


جلسه دهم:

موضوع: بررسی شیف رجیستر ها و ثباتها، شمارنده های سنکرون و آسنکرون.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۷۵MB


جلسه یازدهم:

موضوع: مقدمه ای بر مدارات ترتیبی، تحلیل و طراحی مدارت ترتیبی.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۱۲۰MB


جلسه دوازدهم:

موضوع: طراحی و پیاده سازی چند مثال در ارتباط با مدارت ترتیبی.

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، فایل پی دی اف

حجم: ۱۳۱MB


————————————————————————————————-

دانلود تمرینات


————————————————————————————————-

ارسال پاسخ تمرینات

برای ارسال پاسخ تمرینات کلیک کنید


————————————————————————————————-

دانلود فایل های آموزشی

به هنگام ثبت نام جهت دانلود، اطلاعات خود را به دقت وارد کنید.

مطالعه بیشتر