کنترل کننده های فازی-عصبی در متلب

در این مجموعه، کنترل کننده های فازی-عصبی با یک رویکرد کاملاً کاربردی، از صفر تا صد به زبان ساده همراه با مثال گویا و شبیه­ سازی در محیط متلب، آموزش داده می شوند.  شبیه سازی ها و برنامه های مفیدی  در محیط متلب ارائه می­ شوند که می توانید از این برنامه ­ها و شبیه ­سازی­ ها در پروژه های مربوط به خودتان به راحتی استفاده نمایید. در این مجموعه موارد زیر پوشش داده می شود:

کنترل کننده فازی عصبی:

 • تطبیقی غیر مستقیم و مستقیم
 • طراحی بر اساس تکنیک مد لغزشی
 • طراحی بر اساس اچ-اینفینتی
 • طراحی بر اساس تکنیک پسگام
 • طراحی بر اساس بهره کوچک
 • طراحی بر اساس تکنیک LMI
 • کنترل فازی-عصبی بهینه
 • کنترل فازی-عصبی پیش بین
  • کنترلر عصبی تقليدگر
  • كنترلر عصبی با استفاده از شناساگر عصبي معکوس
  • ساختار كنترلر عصبي معكوس مستقيم
  • کنترلر معکوس مستقيم با مدل مرجع
  • كنترلر عصبی غیر مستقیم
  • کنترلر معکوس غیر مستقيم با مدل مرجع
  • كنترل تطبيقي عصبی معكوس با مدل مرجع
  • شبكه عصبي به عنوان جبرانگر
  • کنترلر PID خود تنظیم بر پایه شبکه عصبی

مراجع اصلی: سیستم های فازی و کنترل فازی نوشته وانگ، سیستم های فازی نوع دوم نوشته جری مندل و برخی مقالات از ژورنال های معتبر

مدرس: دکتر محمدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی بناب

جهت مشاوره و راهنمایی پایان نامه ارشد و دکتری از طریق ایمیل intelligent.controlref@gmail.com تماس بگیرید.

پیش نیاز: شبکه های عصبی، سیستم های فازی


جلسه اول:

مقدمه

[showhide type="post1" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک مقدمه ای در مورد اهمیت کنترل کننده های هوشمند و سرفصل های این مجموعه ارائه می شود.

محتویات درس: فایل آموزشی با کیفیت 720p

حجم فایل: 30MB

پیش نمایش جلسه اول :

[/showhide]


جلسه دوم:

طراحی کنترل کننده بر اساس قواعد اگر و آگاه فازی + کنترل کننده نظارتی

[showhide type="post2" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده فازی بر اساس قواعد اگر و آگاه فازی برای پایدارسازی پاندول معکوس حول نقطه ناپایدارش، طراحی و در محیط متلب پیاده سازی می شود. همچنین برای تضمین پایداری یک کنترل کننده نظارتی نیز طراحی می شود. کنترل کننده فازی هم با استفاده از تولباکس متلب و هم با استفاده از کدنویسی به فرم نروفازی پیاده سازی می شود.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 80MB

پیش نمایش جلسه دوم:

[/showhide]


جلسه سوم:

طراحی کنترل کننده PID  بر اساس قواعد اگر و آگاه فازی (نوع اول و نوع دوم)

[showhide type="post3" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده PID فازی بر اساس قواعد اگر و آگاه فازی طراحی می شود. قوانین فازی بر اساس مشخصات سیستم و تجربیات اپراتور نوشته می شوند. این کنترل کننده بسیار پرکابرد بوده و در صنعت نیز مورد استفاده قرار میگیرد. کنترلر طراحی شده در محیط متلب با استفاده تولباکس فازی نوع اول و دوم شبیه سازی می شود.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 95MB

پیش نمایش جلسه سوم:

[/showhide]


جلسه چهارم:

طراحی کنترل کننده عصبی تطبیقی غیر مستقیم, Indirect adaptive neural network controller, Matlab

[showhide type="post4" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده عصبی تطبیقی غیر مستقیم با استفاده از شبکه های عصبی MLP برای دسته ای از سیستم های غیرخطی طراحی می شود. کنترل کننده طراحی شده در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی می شود. به راحتی می توانید از برنامه های نوشته شده در مسائل خودتان استفاده نمایید.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 85MB

پیش نمایش جلسه چهارم:

[/showhide]


جلسه پنجم:

طراحی کنترل کننده فازی تطبیقی  غیرمستقیم با استفاده از سیستم های فازی نوع دوم بازه ای

Indirect adaptive interval type-2 fuzzy controller, Flexible Joint, Matlab

[showhide type="post5" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده عصبی تطبیقی غیر مستقیم با استفاده از سیستم های فازی نوع دوم بازه ای برای دسته ای از سیستم های غیرخطی به فرم نرمال طراحی می شود. کنترل کننده طراحی شده در محیط سیمولینک متلب بر روی flexible Joint    شبیه سازی می شود. برنامه ها به شکل برداری و بهینه نوشته شده و به راحتی می توانید از شبیه سازی های انجام شده در مسائل مربوط به خودتان استفاده نمایید.

محتویات درس: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 85MB

پیش نمایش جلسه پنجم:

[/showhide]


جلسه ششم:

طراحی کنترل کننده عصبی تطبیقی و فازی تطبیقی بر اساس گرادیان,

Indirect adaptive neural network controller and type-2 fuzzy controller based on gradient descent optimization method, Matlab

[showhide type="post6" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده عصبی تطبیقی  و فازی تطبیقی غیر مستقیم  طراحی می شود. دینامیک سیستم با استفاده از سیستم های فازی و شبکه ها عصبی MLP مدلسازی شده با استفاده از این مدل کنترل کننده تطبیقی پایدار طراحی می شود. برای بهینه سازی سیستم فازی نوع 2 و شبکه عصبی MLP از روش گرادیان نزولی استفاده می شود.  کنترل کننده طراحی شده در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی می شود. به راحتی می توانید از برنامه های نوشته شده در مسائل خودتان استفاده نمایید.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 65MB

پیش نمایش فایل ششم:

[/showhide]


جلسه هفتم:

طراحی کنترل کننده عصبی-لغزشی و فازی نوع2 –لغزشی به فرم تطبیقی

adaptive interval type-2 fuzzy sliding mode controller, Matlab

adaptive neural network sliding mode controller, Matlab

[showhide type="post7" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده عصبی-لغزشی و فازی نوع2 –لغزشی طراحی می شود که پارامترهای شبکه عصبی و سیستم نرو-فازی نوع 2 بازه ای به کار رفته برای تخمین نامعینی ها بر اساس قوانین تطبیقی که از آنالیز پایداری لیاپانوف بدست آمده اند، تنظیم می شوند. کنترل کننده های طراحی شده در محیط سیمولینک متلب شبیه می شود. برنامه ها به شکل برداری و بهینه نوشته شده و به راحتی می توانید از شبیه سازی های انجام شده در مسائل مربوط به خودتان استفاده نمایید.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 90MB

پیش نمایش جلشه هفتم:

[/showhide]


جلسه هشتم:

طراحی کنترل کننده PID تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی رویکرد گرادیان

adaptive PID using neural network based on back propagation method, Matlab

[showhide type="post8" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده PID با استفاده از شبکه های عصبی و بهینه سازی پس انتشارخطا ارائه می شود. یک برنامه متلب جامعی ارائه شده است که قابل استفاده در مسائل مختلف می باشد.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 90MB

پیش نمایش جلسه هشتم:

[/showhide]


جلسه نهم:

طراحی کنترل کننده PID تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی رویکرد گرادیان

adaptive PID controller using type-2 fuzzy systems based on back propagation method, Matlab

[showhide type="post9" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده PID با استفاده از سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم و بهینه سازی پس انتشارخطا ارائه می شود. یک برنامه متلب جامعی ارائه شده است که قابل استفاده در مسائل مختلف می باشد.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 90MB

پیش نمایش جلسه نهم :

[/showhide]


جلسه دهم:

طراحی کنترل کننده PID عصبی-تطبیقی با استفاده شناساگر عصبی

adaptive PID controller using neural model based on back propagation method, Matlab

[showhide type="post10" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده PID عصبی تطبیقی طراحی می شود که در آن برای تقریب ژاکوپین سیستم از مدل عصبی سیستم استفاده می شود. مدل عصبی سیستم به صورت آن-لاین بدست آورده می شود. کنترل کننده طراحی شده در محیط متلب شبیه سازی می شود.

محتویات درس: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 90MB

پیش نمایش جلسه دهم :

[/showhide]


جلسه یازدهم:

طراحی کنترل کننده PID فازی-تطبیقی بر اساس مدل عصبی و با استفاده از سیستم های فازی نوع اول و دوم

adaptive PID controller based on neural model  using type-1 and type-2 fuzzy systems based on back propagation method, Matlab

[showhide type="post11" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده PID فازی تطبیقی بر اساس مدل عصبی با استفاده از سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم و بهینه سازی پس انتشارخطا ارائه می شود. یک برنامه متلب جامعی ارائه شده است که قابل استفاده در مسائل مختلف می باشد.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 90MB

پیش نمایش جلسه یازدهم :

[/showhide]


جلسه دوازدهم:

طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل معکوس عصبی

adaptive  controller based on inverse  neural model  and back-propagation approach

[showhide type="post12" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده تطبیقی مدل معکوس عصبی طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود. مدل عصبی معکوس به صورت آن-لاین بر اساس پس انتشارخطا و گرادیان نزولی آموزش داده می شود.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 60MB

پیش نمایش جلسه دوازدهم :


جلسه سیزدهم:

طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل معکوس فازی

adaptive  controller based on inverse  type-1 fuzzy model  and back-propagation approach

[showhide type="post13" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده تطبیقی مدل معکوس فازی طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود. مدل فازی معکوس به صورت آن-لاین بر اساس پس انتشارخطا و فیلتر کالمن توسعه آموزش داده می شود.

محتویات درس: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 70MB

پیش نمایش جلسه سیزدهم:


جلسه چهاردهم:

طراحی کنترل کننده  فازی تطبیقی مستقیم

direct adaptive fuzzy  controller

[showhide type="post14" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک کنترل کننده فازی تطبیقی مستقیم طراحی می شود. سیستم فازی بر اساس لیاپانوف به صورت آن-لاین آموزش داده می شود. کنترل کننده طراحی شده بر روی یک سیستم آشوب در متلب پیاده سازی می شود.

محتویات درس:  فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل های شبیه سازی متلب +pdf

حجم فایل: 70MB

پیش نمایش جلسه چهاردهم :

 


برای دانلود همه فایلا اینجا کلیک کنیدمطالب پیشنهادی

سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم در متلب

در این مجموعه، سیستم­ های فازی با یک رویکرد کاملاً کاربردی، از صفر تا صد به زبان ساده همراه با مثال گویا و شبیه­ سازی در محیط متلب، آموزش داده می شوند. علاوه بر تولباکس متلب، برنامه­ های مفیدی  در محیط متلب ارائه می­ شوند که می توانید از این برنامه ­ها و شبیه ­سازی­ […]

ادامه

کنترل تطبیقی در متلب

کنتدر این پست کنترل تطبیقی در متلب به کاربردی  از صفر تا صد آموزش داده می شود. کنترل تطبیقی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کنترل سیستم های خطی و غیرخطی می باشد. همه مطالب ارائه شده به صورت ریز در محیط متلب شبیه سازی می شوند. مرجع: کنترل تطبیقی نوشته استروم و جزوه کنترل تطبیقی […]

ادامه

نظرات

سوالات خود را بپرسید یا به کامنت دیگران پاسخ دهید.... برای نوشتن روابط ریاضی، معادلات را در فرمت لاتکس بنویسید و داخل دو عبارت [pmath/] .... [pmath] قرار دهید. برای نوشتن روابط ریاضی در فرمت لاتکس از mathtype استفاده کنید

avatar
  عضویت  
اطلاع بده

تمامی حقوق برای وب سایت سیم رف محفوظ است و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. intelligent.controlref@gmail.com