سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم در متلب

در این مجموعه، سیستم­ های فازی با یک رویکرد کاملاً کاربردی، از صفر تا صد به زبان ساده همراه با مثال گویا و شبیه­ سازی در محیط متلب، آموزش داده می شوند. علاوه بر تولباکس متلب، برنامه­ های مفیدی  در محیط متلب ارائه می­ شوند که می توانید از این برنامه ­ها و شبیه ­سازی­ ها در پروژه های مربوط به خودتان به راحتی استفاده نمایید. در این مجموعه موارد زیر پوشش داده می شود:

 • مقدمه ای بر منطق فازی

From Classical Logic to Fuzzy Logic

 • ساخت سیستم فازی بر اساس متغیرهای زبانی

Fuzzy systems based on linguistic variables

 • ساخت سیستم فازی بر اساس داده های ورودی و خروجی

Design of Fuzzy Systems from Input-Output Data

 • سیستمهای نرو فازی

Neuro-fuzzy systems

 • آموزش سیستم­ های نروفازی با استفاده از روش هایی مثل گرادیان نزولی، فیلتر کالمن توسعه یافته، فیلتر کالمن نوع دوم، الگوریتم­ های تکاملی مثل ژنتیک، IWO، SSO، PSO و ...

Training  of Fuzzy Systems Using Gradient Descent, extended Kalman filter, unscented Kalman filter, particle swarm optimization algorithm, social spider optimization, genetic algorithm, etc.

 • سیستم های فازی خود تنظیم

Self-structuring fuzzy systems, self-organizing fuzzy systems

 • سیستم های فازی نوع دوم و روش های آموزش و بهینه سازی این سیستم ها

Type-2 fuzzy systems and optimization algorithm, Simulation examples in Matlab

 • فازی­ سازی غیرسینگلتون، سیستم های فازی با ورودی فازی

Non-singleton tye-2  fuzzy systems

 • سیستم های فازی نوع دوم جنرال

General type-2 fuzzy systems

 • سیستم های فازی حافظه دار

Recurrent fuzzy systems

 • چند پروژه کاربردی با استفاده از سیستم های فازی

Some useful and practical projects using fuzzy systems

 • حل تمرینات منتخب از کتاب فازی وانگمدرس: دکتر محمدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی بنابجهت مشاوره و راهنمایی پایان نامه ارشد و دکتری از طریق ایمیل intelligent.controlref@gmail.com تماس بگیرید.

مراجع اصلی: سیستم های فازی و کنترل فازی نوشته وانگ، سیستم های فازی نوع دوم نوشته جری مندل و برخی مقالات از ژورنال های معتبر


جلسه اول:

مقدمه ای بر  منطق فازی

[showhide type="post1" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه یک مقدمه ای در مورد منطق فازی ارائه شده و برخی عملیات پایه مثل t-norm, s-norm, complement در حوزه فازی شرح داده شده و یک برنامه متلب به صورت GUI ارائه می شود که همه مطالب این فصل رو پوشش می دهد.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+متلب

حجم: 60MB

پیش نمایش جلسه اول:

[/showhide]


جلسه دوم:

از منطق کلاسیک تا منطق فازی

[showhide type="post2" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه از منطق کلاسیک نهایتاً به منطق فازی خواهیم رسید. انواع روش های تفسیر قواعد اگر-آنگاه فازی و اصول پایه استنتاج شرح داده شده و در نهایت یک سیستم فازی خواهیم ساخت. همچنین تولباکس متلب برای ساخت یک سیستم فازی شرح داده می­شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ متلب

حجم: 90MB

پیش نمایش جلسه دوم:

[/showhide]


جلسه سوم:

ساخت سیستم فازی با استفاده از دیتای ورودی-خروجی، سیستم های نرو-فازی، تولباکس متلب برای نرو-فازی

[showhide type="post3" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه، دو رویکرد مهم برای ساخت سیستم های فازی، با استفاده از متغیرهای زبانی و دیتای ورودی-خروجی شرح داده می­شود. دو سیستم فازی با استفاده از این دو رویکرد ساخته می شود. همچنین سیستم های نرو فازی به همراه تولباکس متلب تشریح می­شود. در نهایت در یک مثال ساده و گویا، یک سیستم فازی و یک سیستم نرو-فازی را با استفاده از دیتای-ورودی خروجی در محیط تولباکس متلب شبیه­سازی کرده و نتایج را مقایسه می کنیم.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ متلب

حجم: 90MB

پیش نمایش جلسه سوم:

[/showhide]


جلسه چهارم:

حل تمرینات منتخب کتاب وانگ ترجمه دکتر تشنه لب

[showhide type="post4" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه تمرینات مهم بخش اول کتاب وانگ به شکل ساده و همراه با شبیه سازی در متلب حل می شود.

فصل سوم: سوالات 1و5، فصل چهارم: 2و3، فصل پنجم: 3و6، فصل ششم: 2و6و8،  فصل هفتم: 3، فصل هشتم: 3، فصل نهم: 4و6، فصل دهم: 2و3، فصل یازدهم 1و3. به همراه شبیه سازی در متلب.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 92MB

پیش نمایش جلسه چهارم:

[/showhide]


جلسه پنجم:

Fuzzy c-means clustering ، طراحی سیستم فازی بر اساس خوشه بندی

[showhide type="post5" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه ابتدا روش دسته بندی دیتا بر اساس روش فازی بررسی شده و با روش k-means  clustering مقایسه می شود. در ادامه به حل یک مثال عددی با استفاده از این روش Fuzzy c-means clustering می پردازیم. همچین نحوه ساخت یک سیستم فازی بر اساس خوشه بندی شرح داده می شود. در انتها یک مثال ساده و گویا در متلب شبیه سازی شده و عملکرد این الگوریتم دسته بندی تست می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 90MB

پیش نمایش جلسه پنجم:

[/showhide]


جلسه ششم:

طراحی سیستم فازی بر اساس گرادیان نزولی، back propagation، کاربرد در یک مسئله واقعی

[showhide type="post6" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه در مورد نحوه بهینه سازی پارامترهای بخش تالی (consequent)  و پارامترهای بخش مقدم (antecedent، پارامترهای مربوط به توابع عضویت)، بحث می کنیم. یک برنامه متلب به صورت کاملاً کلی در محیط m-file متلب نوشته می شود که همه پارامترهای یک سیستم فازی در آن آموزش داده می شوند.  در انتها یک مثال کاملاً کابردی و گویا (در مورد دسته بندی دیتای واقعی)  در متلب شبیه سازی شده و عملکرد آن تست می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 100MB

پیش نمایش جلسه ششم:

[/showhide]


جلسه هفتم:

مقدمه ای بر سیستم های فازی نوع دوم- Interval type-2 fuzzy systems

[showhide type="post7" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه مفاهیم پایه ای و اساسی سیستم های فازی نوع دوم بررسی می شود و با یک مثال گویا نحوه طراحی یک سیستم فازی نوع دوم شرح داده شده و تفاوت هایش با سیستم فازی نوع 1 بیان می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل پی دی اف

حجم: 60MB

پیش نمایش جلسه هفتم:

[/showhide]


جلسه هشتم:

پیاده سازی انواع روشهای کاهش نوع در متلب type-reduction methods in Matlab

[showhide type="post8" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه، با یک مثال ساده و گویا انواع روشهای کاهش مرتبه (type-reduction) شرح داده شده و در متلب پیاده سازی می شوند. در این جلسه روشهای کاهش مرتبه centroid، height، modified height، center of set و center of sum برای توابع عضویت جنرال و KM  برای توابع عضویت بازه ای بررسی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف نتایج شبیه سازی (تمرین کتاب)

حجم: 100MB

پیش نمایش جلسه هشتم:

[/showhide]


جلسه نهم:

آموزش تولباکس متلب برای سیستم های فازی نوع دوم بازه ای

[showhide type="post9" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه ابتدا چند روش ساده و پرکابرد کاهش مرتبه بیان شده سپس به بررسی تولباکس متلب برای سیستم های فازی نوع دوم بازه ای (Matlab Toolbox for interval type-2 fuzzy systems) پرداخته می شود. در نهایت یک مثال ساده و گویا شیبه سازی شده و عملکرد آن در محیط سیمولینک تست می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ فایل پی دی اف گزارش نتایج شبیه سازی+ تولباکس متلب برای سیستم های فازی نوع دوم+ مثال شبیه سازی شده در متلب

حجم: 75MB

پیش نمایش جلسه نهم:

[/showhide]


جلسه دهم:

آموزش سیستم های فازی نوع دوم بر اساس back propagation

[showhide type="post10" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه،به آموزش سیستم های فازی نوع دوم بر اساس روش پس انتشارخطا و بهینه سازی گرادیان نزولی پرداخته می شود. ساختار سیستم فازی به فرم تعداد ورودی-خروجی دلخواه و فرم قوانین دلخواه در نظر گرفته شده و همه پارامترهای سیستم فازی (مراکز توابع عضویت گوسین، عرض توابع عضویت و پارامترهای بخش خروجی) بهینه سازی می شوند. یک مثال شبیه سازی کابردی با ابعاد بالا و دیتای واقعی در نظر گرفته می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 120MB

پیش نمایش جلسه دهم:

[/showhide]


جلسه یازدهم:

آموزش سیستم های فازی نوع دوم با کاهش مرتبه KM, EKM- بر اساس back propagation   و بهینه سازی گرادیان نزولی

[showhide type="post11" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

در این جلسه بهینه سازی سیستم های فازی نوع دوم با کاهش مرتبه KM و EKM بر اساس back propgataion  و گرادیان نزولی بررسی می شود. برای شبیه سازی در متلب یک مثال کاربردی در فرم جنرال در نظر گرفته می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 81MB

پیش نمایش جلسه یازدهم:

[/showhide]


جلسه دوازدهم:

تنظیم همه پارامترهای سیستم فازی نوع دوم با کاهش مرتبه KM

[showhide type="post12" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

Training of the consequent and the antecedent parameters of  a type-2 fuzzy system based on back-propagation and GD

در این جلسه همه پارامترهای سیستم فازی نوع دوم با کاهش مرتبه کارنیک مندل (KM) تنظیم می شوند. یعنی هم پارامترهای بخش تالی و هم پارامترهای توابع عضویت به صورت تطبیقی هستند و تنظیم می شوند. در یک مثال کاملاً کاربردی اثر تنظیم پارامترهای توابع عضویت نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 95MB

پیش نمایش جلسه دوازدهم:

[/showhide]


جلسه سیزدهم:

تنظیم پارامترهای سیستم های فازی نوع دوم با فیلتر کالمن توسعه یافته

[showhide type="post13" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

Training of the consequent and the antecedent parameters of  a type-2 fuzzy system based on back-propagation and extended Kalman filter

در این جلسه پارامترهای سیستم فازی نوع دوم بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) آموزش داده می شوند. سیستم فازی در یک مثال کاربردی با دیتای واقعی با تعداد ورودی-خروجی دلخواه به کار برده شده است. از برنامه های نوشته شده می توانید در مسائل مربوط به خودتان به راحتی استفاده کنید.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 81MB

پیش نمایش جلسه سیزدهم:

[/showhide]


جلسه چهاردهم: 

بهینه سازی سیستم های فازی نوع اول و دوم بر اساس الگوریتم ژنتیک

[showhide type="post14" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

Training of the consequent and the antecedent parameters of  a type-2 fuzzy system based on back-propagation and genetic algorithm (GA)

در این جلسه از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سیستم فازی نوع دوم استفاده می شود. یک مثال کاربردی برای ارزیابی عملکرد تخمین در محیط کدنویسی متلب ارائه می شود. از برنامه های نوشته شده می توانید در مسائل مربوط به خودتان استفاده نمایید.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 90MB

پیش نمایش جلسه چهاردهم:

[/showhide]


جلسه پانزدهم:

بهینه سازی سیستم های فازی نوع اول و دوم بر اساس الگوریتم تجمعی پرندگان

[showhide type="post15" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

Training of the consequent and the antecedent parameters of  a type-2 fuzzy system based on back-propagation and  particle swarm optimization algorithm (PSO)

در این جلسه از الگوریتم تجمعی برای بهینه سازی سیستم فازی نوع دوم استفاده می شود. یک مثال کاربردی برای ارزیابی عملکرد تخمین در محیط کدنویسی متلب ارائه می شود. برنامه نوشته شده به صورت ساده و گویا نوشته شده و به راحتی می توانید در مسئله مربوط به خودتان استفاده نمایید.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 70MB

پیش نمایش جلسه پانزدهم:

[/showhide]


جلسه شانزدهم:

آموزش سیستم های فازی نوع دوم بر اساس روش های مرتبه دوم

[showhide type="post16" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

Training of type-2 fuzzy systems based on the levenberg marquardt optimization algorithm,  Matlab code

در این جلسه  الگوریتم های آموزشی مرتبه دوم شرح داده می شود و همه پارامترهای سیستم فازی نوع دوم بر اساس این الگوریتم تنظیم می شوند. یک مثال کاربردی دسته بندی با دیتای واقعی برای ارزیابی در نظر گرفته می شود. برنامه متلب جامعی به فرم جنرال تعداد ورودیی-خروجی دلخواه تهیه شده است که به راحتی می توانید در مسائل کاربردی و عملی استفاده کنید.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم:70MB

پیش نمایش جلسه شانزدهم:

[/showhide]


جلسه هفدهم:

آموزش سیستم های فازی نوع اول بر اساس PSO

[showhide type="post17" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

Training of type-1 fuzzy systems based on the PSO algorithm,  Matlab code

در این جلسه سیستم های فازی نوع اول را با استفاده از PSO بهینه سازی کرده و در یک مثال کاربردی با دیتای واقعی برای پیش بینی بارندگی به کار می بریم.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 80MB

پیش نمایش جلسه هفدهم:

[/showhide]


جلسه هجدهم:

آموزش همه پارامترهای سیستم های فازی نوع اول  بر اساس الگوریتم ژنتیک GA

[showhide type="post18" more_text="براي مشاهده توضیحات و پیش نمایش این جلسه کليک فرماييد " less_text="مخفي کردن توضيحات "]

Training of type-1 fuzzy systems based on the GA optimization algorithm,  Matlab code

در این جلسه  همه پارامترهای سیستم های فازی نوع اول بر اساس الگوریتم ژنتیک تنظیم می شوند (پارامترهای قوانین و توابع عضویت). در دو مثال کاربردی با دیتای واقعی در محیط متلب شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت 720p+ برنامه های متلب + فایل پی دی اف

حجم: 110MB

پیش نمایش جلسه هجدهم:

[/showhide]


برای دانلود کلیک کنید

 

 مطالب پیشنهادی
نظرات

سوالات خود را بپرسید یا به کامنت دیگران پاسخ دهید.... برای نوشتن روابط ریاضی، معادلات را در فرمت لاتکس بنویسید و داخل دو عبارت [pmath/] .... [pmath] قرار دهید. برای نوشتن روابط ریاضی در فرمت لاتکس از mathtype استفاده کنید

avatar
  عضویت  
اطلاع بده

تمامی حقوق برای وب سایت سیم رف محفوظ است و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. intelligent.controlref@gmail.com